Duurzaam reizen in Europa

De Railteam-alliantie heeft heel veel oog voor de bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling.

Terwijl u met hoge snelheid over het Europese spoornet scheurt, aan boord van een hoogtechnologische trein, spannen onze ingenieurs en technici zich dag na dag in om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Reizen met een hogesnelheidstrein leiden tot 90% minder CO2-emissies dan vergelijkbare transportmiddelen. De treinen van de Railteam-partners worden elektrisch aangedreven en stoten zo vrijwel geen CO2 uit. Het CO2-volume dat het spoorverkeer uitstoot hangt natuurlijk wel af van de wijze waarop de gebruikte energie wordt opgewekt. In de landen waar Railteam werkzaam is gaan de emissies nog sterker naar omlaag, omdat men in die landen meer en meer kiest voor hernieuwbare energiebronnen.

Meer nog, onze treinen zelf wekken ook energie op: de energie die vrijkomt bij het remmen wordt omgezet in elektrische energie en vloeit via de bovenleidingen terug naar het spoornet. Die energie kan hergebruikt worden door andere treinen.

De Railteam-alliantie is zich bewust van het belang van duurzame ontwikkeling en heeft zichzelf de doelstelling opgelegd om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen tot 30% onder het niveau van 1990 te krijgen.